Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir ?

˃ KKD bir ya da birden çok sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruma sağlamak için kişilerce giyilmek, takılmak ya da taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

˃ Kişiyi aynı anda bir ya da birden çok olası riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birden çok cihaz, alet ya da malzemeden oluşmuş bir donanımı ifade eder. (bkz. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, Madde 4)

Korumada öncelik Toplu Koruma uygulamalarındadır:

– Tehlikesiz olanla değiştirme – Yalıtım – Koruyucu / koruma içine alma – Yerel havalandırma – Yerel aydınlatma – Makine koruyucuları – Genel havalandırma – Genel aydınlatma – İklimlendirme – İşaretleme / sınırlama – Uyarı ve bilgilendirme levhaları

Kişiye Yönelik Koruma uygulamaları:

– İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi – İşe giriş sağlık muayenesi – Periyodik sağlık muayeneleri – Geri dönüş (iş başı) sağlık muayeneleri – Esenlendirme (rehabilitasyon çalışmaları) – Kişisel koruyucu donanımlar

KKD Gereklilikleri Nelerdir?

1) Gerektiği gibi kullanıldığında tam koruma sağlamalı, riske uygun seçilmelidir. 2) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalıdır. 3) İşyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır. 4) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olmalıdır. 5) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır. 6) Koruma düzeyi ve sınıfı belirtilmelidir. 7) Yapılan işte etkinlik sağlamalıdır. 8) Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

KKD Kullanımı Açısından İşveren Sorumlulukları:

˃ Çalışanın kullanacağı Kişisel Koruyucu Donanımlar CE işaretli olmalıdır ˃ Ücretsiz sağlanmalıdır. ˃ Sözleşme türüne bakılmaksızın tüm işçilere verilmelidir. ˃ İşin risklerine uygun olarak, tam koruma sağlayacak donanımlar seçilmelidir. ˃ Koruma sağladığı riskler hakkında bilgi verilmelidir. ˃ Kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verilmelidir. ˃ Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir

İşverenin uygun Kişisel Koruyucu Donanım seçimine ilişkin yükümlülükleri Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği madde 7’de de belirtilmektedir.

KKD Kullanımı Açısından Çalışanın Sorumlulukları

˃ Korumada son seçenek olduğu bilinciyle; kullanmalıdır ! ˃ Eğitim, talimat ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalı, bakımı yapılmalıdır. ˃ Kullandıktan sonra saklandığı özel yere geri konulmalıdır. ˃ Koruyucu donanımla ilgili herhangi bir arıza ya da eksiklik derhal işverene bildirilmeli ve gerekirse yenisiyle değiştirilmelidir.