İşyeri Sağlık Gözetimi

Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklamayı içeren tüm çalışmalardan oluşur.

 • Çalışma  ortamının sağlık koşullarına uygunluğu ve periyodik kontrolleri,
 • İşe Giriş Muayenesi, Ek ve Tamamlayıcı Muayeneleri,
 • Erken Kontrol Muayenesi, İşe Dönüş Muayeneleri,
 • Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayene),
 • İşten Ayrılma Muayenesi ve Geç Muayeneler,
 • Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı,
 • Yayılmayı önleme/Bağışıklama /Aşılama
 • Erken Tanıyı,
 • Yer-İş Değişikliği,
 • Rehabilitasyon
 • Hijyen eğitimleri,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirmeler