Acil Durumlar ve Eylem Planı

https://1.bp.blogspot.com/-guncTuPIq6o/WADAVGsdd0I/AAAAAAAAB84/5UVMkFdhmnkd6BlZ0PwPSXmzGmz7bcmpQCLcB/s1600/adp-8-1.jpg

Tanımlar

 1. a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
 2. b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
 3. c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

ifade eder. (bkz. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik)

Acil Durum Planı, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak;
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi korumak amacıyla yapılır.

 • Acil durumlar, acil durum ekipleri ve kullanılan mekanlar dikkate alınarak acil durum planı yapılır.
 • Acil durum ekipleri, acil durum müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlar ile acil eylem planı oluşturulur.
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir.
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır.
 • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek.
 • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
 • Acil Durum Planı hazırlanır.

 

Acil Durum Hazırlığı

Acil durum planında işletmeye ait çizimler oluşturulup; bunun üzerinde tehlikeli yerler, yasaklanan durumlar, acil durum malzemelerinin yerleri, kaçış güzergahı ve acil çıkışlar belirtilir.

https://3.bp.blogspot.com/-Rjlt6W1PoG8/WADFCekNpqI/AAAAAAAAB9I/-lAcC-p6o-Ycrn3NjdOBrveMNnu6m13BACLcB/s400/tahliye%2Bplan%25C4%25B1-2.jpg

Acil çıkış kapıları her zaman dışa doğru açılır olmalıdır.

Acil durum planı

İşyerlerinde tasarım ve kuruluş aşamasından başlayan ve işyerindeki tüm aşamalardaki acil durumlar belirlenir. Acil durumların olumsuz etkileri, önleyici tedbirler alınır. Görevlendirilecek kişiler belirlenir. Acil durum mudahale ve tahliye yöntemleri oluşturulur.

Acil durumların belirlenmesi

Risk değerlendirme sonuçları, tehlikeli maddeler, patlama, yangın yangın, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar, doğal afetler ve meydanagelme ihtimalleri  ve sabotaj ihtimalleri belirlenir.

İşyerinde  mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alınır.

Acil Durum ekipleri

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma, tahliye ,yangınla mücadele ekipleri oluşturulur. Her bir konuda uygun donanıma sahip özel eğitimli birer eleman destek elemanı olarak görevlendirilir.  Tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.

Acil Durum Planı Dokümantasyonu

İş Güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan Acil Durum Eylem Planı yayınlanır.  İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. Belirlenen acil durumlar. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.  İşyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki hazırlanan Acil Durum Eylem Planında yer alır. Acil Durum Eylem Planı belirli aralıklarla yeniden hazırlanır.

Kurumsallaşmak, Kaliteli Yönetimler oluşturmak iş güvenliğinin sağlanması için ön şarttır. Bu konuda ŞANLIURFA OSGB’den hizmet alabilirsiniz..