İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği kanununa bağlı olarak 15.05.2013/28648 Tarih/sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur.

6331 sayılı kanun kapsamında işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi vermekteyiz.

Temel iş güvenliği eğitim konuları ;

 • Güvenlik kuralları ve iş sağlığı eğitimi
 • İş kazaları, meslek hastalıkları ve çalışma ortamındaki riskler
 • Çalışanların yasal sorumlulukları
 • İşyerinde güvenlik ortamı hazırlanması
 • Yangın ve yangından korunma
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • İş kazalarının sebepleri ve konunma prensipleri
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı
 • Mesleki Hastalıkların sebepleri ve korunma prensipleri
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Temizlik
 • Tahliye ve Kurtarma

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tehlike sınıflarına göre;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için  çalışan başına 16 saat,
Tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 12 saat,
Az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar için çalışan başına 8 saattir.

Her çalışana ŞANLIURFA OSGB tarafından eğitim sonunda Sertifika verilir